Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/users/beanek/public_html/_lib/controller.class.php on line 123

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/users/beanek/public_html/_lib/controller.class.php:123) in /home/users/beanek/public_html/_lib/controller.class.php on line 243

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/users/beanek/public_html/_lib/controller.class.php:123) in /home/users/beanek/public_html/_lib/controller.class.php on line 244

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/users/beanek/public_html/_lib/controller.class.php:123) in /home/users/beanek/public_html/_lib/controller.class.php on line 246
 Wyższa Szkoła Sportowa im. Kazimierza Górskiego w Łodzi
powrót

LIST REKTORA WSS DO STUDENTÓW W SPRAWIE LIKWIDACJI UCZELNI

 

List otwarty do Studentów Wyższej Szkoły Sportowej im. K. Górskiego


Drogie Studentki !!!

Drodzy Studenci !!!


             Od 2008 roku byliśmy z Wami. Wiem, że jedną z najbardziej cenionych wartości jest autorytet i szacunek. Wyrażam pogląd i mam nadzieję, że Wyższa Szkoła Sportowa im. Kazimierza Górskiego w Łodzi cieszyła się zasłużonym autorytetem i szacunkiem. Jednakże walka
o przetrwanie na rynku uczelni niepublicznych w ostatnich latach zaostrzyła się, a nowe przepisy dt. uczelni wyższych wprowadziły szereg zmian, co w konsekwencji doprowadziło do coraz to liczniejszych likwidacji szkół wyższych. Liczę zatem, że ze zrozumieniem przyjmą Państwo  decyzję o likwidacji Uczelni.

 

         Zgodnie z przepisami założyciel ma prawo zlikwidowania uczelni za zgodą ministra i po zapewnieniu studentom możliwości kontynuowania studiów.

            Decyzja o likwidacji Wyższej Szkoły Sportowej im. K. Górskiego zapadła, została przedstawiona na Senacie i zgłoszona do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

 

Szanowne Studentki !!!

Szanowni Studenci !!!

 Liczę, że przyjmą Państwo nasze wyjaśnienia, że nie spowodują one utratę dobrej reputacji. Deklarujemy gotowość pomocy na każdym etapie postępowania i zapewniamy Państwu najlepsze warunki z możliwych do zaoferowania, jeżeli chodzi o podjęcie studiów, jak również ich kontynuowanie. Chcąc spełnić Wasze oczekiwania dotyczące wybranego kierunku studiów, zawarliśmy Porozumienie z Wyższą Szkołą Kultury Fizycznej i Turystyki im. H. Konopackiej w Pruszkowie (WSKFiT) w sprawie zapewnienia kontynuacji studiów I stopnia i możliwości ukończenia studiów II stopnia, bo takie również uczelnia proponuje. Wybraliśmy dla Was uczelnię, która prowadzi ten sam kierunek, czesne w tej samej wysokości,  daje możliwość zdobycia wyższych kwalifikacji, zapewniła nas o szczególnej opiece nad studentami II i III roku, daje możliwość obrony tym studentom, którzy do tej pory nie obronili licencjatu i znajduje się w centrum Polski, bardzo blisko miejsca, w którym studiowaliście. Myślę, że ten wybór świadczy o tym, że dobro studentów jest na pierwszym miejscu. Jesteśmy przekonani, że znajdziecie tutaj niepowtarzalną atmosferę, że będzie to miejsce do którego będziecie wracać dobrą myślą do końca życia i które opuścicie wyposażeni w wiedzę, pełni zapału i wiary w siebie

 

Miłe Studentki !!!

Mili Studenci !!!

 

         Życzę Wam , abyście podjęli dobrą decyzję i kontynuowali edukację w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki im. H.Konpackiej w Pruszkowie, aby studia w tej uczelni dały Wam wiele satysfakcji i abyście zdobyli upragnione wykształcenie, które będzie powodem do dumy
i sukcesem na rynku pracy.

 

W tym stanie rzeczy:

 

Szanowna studentko,

Szanowny studencie,

 

W związku z likwidacją Wyższej Szkoły Sportowej im. Kazimierza Górskiego w Łodzi (WSS), zgodnie z prawem i zawartym porozumieniem o zapewnieniu kontynuowania studiów między WSS, a Wyższą Szkołą Kultury Fizycznej im./ H. Konopackiej w Pruszkowie (WSKFIT), uprzejmie informuję, że należy niezwłocznie zgłosić się do Dziekanatu (WSKFiT) do pani Elżbiety Wojtalik w celu dopełnienia formalności.

Nie dopełnienie formalności uniemożliwi kontynuowanie studiów.

Do listu załączamy list od Pani Rektor WSKFiT oraz ulotkę Uczelni w celu zapoznania się z jej ofertą. Ponadto w dniu 21 września 2018 r. (piątek) zapraszamy na godzinę 16:00 do Auli WSS na spotkanie z władzami WSKFiT, abyście mogli osobiście przekonać się o gotowości tej szkoły wyższej do pomocy Wam w tej trudnej transformacji. Wszelkie informacje dotyczące WSKFiT oraz telefony i maile kontaktowe znajdują się na załączonej ulotce i na stronie internetowej Uczelni.

Ponadto informuję, że sesja poprawkowa semestru letniego w roku akademickim 2017/2018 będzie trwała na WSS do 30 września 2018 r. Tylko do tego dnia możliwe jest uzyskiwanie brakujących zaliczeń i egzaminów.  Po tym terminie możliwa będzie tylko procedura przeniesienia do WSKFiT.

Na 28 września 2018 r. wyznaczyliśmy również dodatkowy termin egzaminów dyplomowych dla studentów III roku, którzy chcieliby się bronić jeszcze w murach naszej Uczelni. Znieśliśmy w związku z tym procedurę dopełnienia formalności na 2 tygodnie przed obroną i dajemy wam możliwość złożenia wszelkich wymaganych dokumentów do dnia 26 września 2018 włącznie.

                                                                                                                                         Z poważaniem

                                                                                                                                                 REKTOR

                                                                                                                                        dr inż. Roman StępieńW załączeniu:

oryginał listu strona 1,

oryginał listu strona 2

list od Rektora WSFFIT

ulotka WSKFIT

 

 

 

Pozostałe wiadomości:

19/11/2018 - WYKŁAD DICKA HELMA W RAMACH KURSU NA TRENERA KOSZYKÓWKI - ODWOŁANY !!!

18/09/2018 - DODATKOWE TERMINY ZALICZEŃ DO KOŃCA WRZEŚNIA (lista cały czas uaktualniana)

01/09/2018 - zaliczenie z Anatomii u dr Gaczyńskiego

30/08/2018 - Zmiana godzin pracy Dziekanatu od 03-16.09.2018

29/08/2018 - Urlop Dziekana 03-13.09.2018 r.

24/08/2018 - Termin egzaminów dyplomowych we wrześniu

05/06/2018 - Dyżur Dziekana w Dniu 19 czerwca 2018 (wtorek) - zmieniona godzina

15/05/2018 - GODZINY PRACY DZIEKANATU DO ODWOŁANIA

15/05/2018 - INFORMACJA DLA STUDENTÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W OBOZIE SPORTOWYM W ZAŁĘCZU WIELKIM W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

10/05/2018 - Zajęcia dla 3 roku stacjonarne/niestacjonarne z CHUK p. mgr Jach w dniu 12.05.2018

10/05/2018 - ZMIANY W PLANIE DLA STUDENTÓW I i II roku niestacjonarne

22/04/2018 - GODZINY PRACY DZIEKANATU OD 23.04.2018 do 13.05.2018

08/04/2018 - SKRÓCONE GODZINY PRACY DZIEKANATU OD 09.04.2018 do 22.04.2018

20/03/2018 - SKRÓCONE GODZINY PRACY DZIEKANATU DO 08.04.2018

20/03/2018 - DODATKOWY TERMIN ZALICZENIA Z TEORII I METODYKI PIŁKI SIATKOWEJ

16/03/2018 - Informacja dla wszystkich studentów WSS

02/03/2018 - Plan na semestr letni 2017_2018 JUŻ NA STRONIE !!!

28/02/2018 - Zmiana planu na 2 zjeździe dla studentów I roku niestacjonarne

27/02/2018 - SKRÓCONE GODZINY PRACY DZIEKANATU DO ODWOŁANIA

23/02/2018 - DODATKOWY TERMIN ZALICZENIA Z TEORII I METODYKI PIŁKI SIATKOWEJ

W Y Ż S Z A   S Z K O Ł A   S p o r t o w a
i m .   K a z i m i e r z a   G ó r s k i e g o   w   Ł o d z i
ul. Milionowa 12   |   93-193 Łódź   |   e-mail: dziekanat@wss.lodz.pl   |   tel/fax: 42 254 05 91
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2011      Designed & Powered By MAXTECH & B-SEEN