plan zajęć

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

AKADEMII ZDROWIA I SPORTU

III WIEKU

 

 

 

GIMNASTYKA UMYSŁU cz. 2 – p. Katarzyna Tłuczek i p. Justyna Stasiak

 

Terminy wykładów:

27.04

04.05

11.05

25.05

01.06

08.06 środy godz. 1600

22.06

29.06

06.07

13.07

 

 

WYKŁADY - WŁODZIMIERZ TOMASZEWICZ

 

Terminy wykładów:

20.04

18.05 środy godz. 1300

15.06

 

 

 

 

SAMOOBRONA – ŚRODY GODZ. 1500

W Y Ż S Z A   S Z K O Ł A   S p o r t o w a
i m .   K a z i m i e r z a   G ó r s k i e g o   w   Ł o d z i
ul. Milionowa 12   |   93-193 Łódź   |   e-mail: dziekanat@wss.lodz.pl   |   tel/fax: 42 254 05 91
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2011      Designed & Powered By MAXTECH & B-SEEN