dokumenty do pobrania

Podania:

 • podanie o przedłużenie sesji - doc pdf
 • podanie o warunkowy wpis na semestr - doc pdf
 • podanie o indywidualną organizację studiów - doc pdf
 • podanie o zmianę trybu studiów - doc pdf
 • podanie o urlop od zajęć - doc pdf
 • podanie o odwołanie się od decyzji o skreśleniu - doc pdf
 • podanie o reaktywację w prawach studenta - doc pdf
 • podanie o przeniesienie na inną uczelnię - doc pdf
 • podanie o przeniesienie na WSS - doc pdf
 • podanie o przełożenie terminu obozu doc pdf
 • podanie o wydanie duplikatu legitymacji - doc pdf
 • podanie o rezygnację ze studiów - doc pdf
W Y Ż S Z A   S Z K O Ł A   S p o r t o w a
i m .   K a z i m i e r z a   G ó r s k i e g o   w   Ł o d z i
ul. Milionowa 12   |   93-193 Łódź   |   e-mail: dziekanat@wss.lodz.pl   |   tel/fax: 42 254 05 91
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2011      Designed & Powered By MAXTECH & B-SEEN