plan zajęć

PONIŻEJ ZNAJDUJE SIĘ PLAN NA STUDIA W SEMESTRZE LETNIM W ROKU KADEMICKIM 2017/2018 DLA POSZCZEGULNYCH GRUP

I ROK
Stacjonarne
Niestacjonarne


II ROK
Stacjonarne
Niestacjonarne

III ROK

Stacjonarne

Niestacjonarne

 

 

 

 W Y Ż S Z A   S Z K O Ł A   S p o r t o w a
i m .   K a z i m i e r z a   G ó r s k i e g o   w   Ł o d z i
ul. Milionowa 12   |   93-193 Łódź   |   e-mail: dziekanat@wss.lodz.pl   |   tel/fax: 42 254 05 91
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2011      Designed & Powered By MAXTECH & B-SEEN