Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/users/beanek/public_html/_lib/controller.class.php on line 123

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/users/beanek/public_html/_lib/controller.class.php:123) in /home/users/beanek/public_html/_lib/controller.class.php on line 243

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/users/beanek/public_html/_lib/controller.class.php:123) in /home/users/beanek/public_html/_lib/controller.class.php on line 244

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/users/beanek/public_html/_lib/controller.class.php:123) in /home/users/beanek/public_html/_lib/controller.class.php on line 246
 Wyższa Szkoła Sportowa im. Kazimierza Górskiego w Łodzi
Praktyki

INFORMUJEMY, IŻ  W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

NASTĘPUJĄCE GRUPY ZOBOWIĄZANE SĄ DO ODBYCIA NASTĘPUJĄCYCH PRAKTYK,

WEDŁUG PLANÓW I PROGRAMÓW NAUCZANIA:


  •  STUDENTÓW II ROKU STACJONARNE I NIESTACJONARNE OBOWIĄZUJE NA III SEMESTRZE ODBYCIE:

            - PRAKTYKI WYCHOWAWCZEJ (30 GODZ)

opiekun praktyk z ramienia WSS – mgr K. Pleśniarska

 

  • STUDENTÓW III ROKU STACJONARNE I NIESTACJONARNE OBOWIĄZUJE NA V SEMESTRZE ODBYCIE:

          - PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU/ODZIZALE „O” I KLASACH I-III (60 GODZ) (w tym 10 godz. w BURSIE SZKOLEJ SMS)

             opiekun praktyk z ramienia WSS – dr dr Kruczkowski

- PRAKTYKI Z GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ (30 GODZ)

Opiekun praktyki z ramienia WSS – dr J. Chrzczanowicz

 

  • STUDENTÓW III ROKU STACJONARNE I NIESTACJONARNE OBOWIĄZUJE NA VI SEMESTRZE ODBYCIE:

          - PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ W KLASACH IV-VI (60 GODZ)(w tym 10 godz. w BURSIE SZKOLEJ SMS)

             opiekun praktyk z ramienia WSS – dr  D. Kruczkowski

- PRAKTYKI Z GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ (30 GODZ)

Opiekun praktyki z ramienia WSS – dr J. Chrzczanowicz

- PRAKTYKI SPECJALIZACYJNE (30 GODZ)

Opiekun praktyki Z TRENERA PRZYGOTOWANIA MOTORYCZNEGO z ramienia WSS –  dr M.Bichowska/mgr J.Kauc

Opiekun praktyk z Trenera personalnego w chorobach układu krążenia - dr J.Chrzczanowicz

 

Dodatkowe informacje:

- Szczegóły praktyk znajdują się w dzienniczkach praktyk.

- Ocenę końcową z praktyk do elektronicznych Karty Okresowych Osiągnięć Studenta  wpisuje opiekun praktyk z ramienia WSS.

- Dzienniki praktyk powinny być złożone opiekunowi praktyk do końca semestru, w którym istnieje obowiązek odbycia praktyk, w przeciwnym wypadku brak zaliczenia z praktyk traktowany jest jak niezaliczony przedmiot.

- W przypadku wątpliwości prosimy informacji szukać u opiekuna praktyk z ramienia WSS.

- Skierowania do szkół, w których student ma odbyć praktyki wydaje dziekanat. Studenci proszeni są o przesyłanie drogą mailową prośby o wystawienie skierowania wraz z danymi szkoły, którą student wybrał.

Do pobrania:

Dziennik praktyk z gimnastyki kompensacyjno - korekcyjnej sem 5

Dziennik praktyki z gimnastyki kompensacyjno-koreKcyjnej sem 6
Dziennik praktyki pedagogicznej
Dziennik praktyki wychowawczej
Dziennik praktyk specjalizacyjnych

 

W Y Ż S Z A   S Z K O Ł A   S p o r t o w a
i m .   K a z i m i e r z a   G ó r s k i e g o   w   Ł o d z i
ul. Milionowa 12   |   93-193 Łódź   |   e-mail: dziekanat@wss.lodz.pl   |   tel/fax: 42 254 05 91
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2011      Designed & Powered By MAXTECH & B-SEEN