Archives


2014

2014: Teoria i praktyka wychowania fizycznego i sportu. Tom 4

 

„Teoria i praktyka wychowania fizycznego i sportu” tom 4, jest czwartą pozycją monograficzną przedstawiającą prace naukowe pracowników naukowo-dydaktycznych Wyższej Szkoły Sportowej im. Kazimierza Górskiego w Łodzi.

Tematyka podjętych badań dotyczy różnych aspektów szeroko pojętej kultury fizycznej. Omawiane są problemy związane z piłka nożną w aspekcie stosowania treningu o wysokiej intensywności w formie małych gier 3z3 i 6x6. Badania  są o tyle cenne, że dotyczą grup młodzieżowych a wyniki eksperymentów będą z pewnością wykorzystane przez trenerów w praktyce szkoleniowej. W zakresie badań psychologicznych przedstawiono dwie prace dotyczące motywów podejmowania sportów ekstremalnych oraz kontroli zdrowia przez nauczycieli wychowania fizycznego. Ciekawymi z punktu widzenia znaczenia ćwiczeń fizycznych w prozdrowotnej aktywności człowieka są opracowania dotyczące wpływu ćwiczeń fizycznych na zjawiska okołoporodowe u kobiet oraz zapobiegające zawałom serca. Natomiast w odniesieniu do treningu sportowego przedstawiono badania dotyczące zakresu stosowania obciążeń treningowych u zawodników piłki siatkowej oraz koordynacyjnych zdolności motorycznych lekkoatletów i tenisistów stołowych. W niniejszej monografii można też prześledzić rekreacyjne wartości placów zabaw wykorzystywanych w usprawnianiu dzieci i młodzieży oraz antropologiczne podejście autorów do zagadnień kultury fizycznej. Natomiast za specyficzną pracę można uznać przedstawienie osoby Kazimierza Górskiego jako Trenera Tysiąclecia. 

Mamy nadzieję, że tom 4 „Teorii i praktyki wychowania fizycznego
i sportu” przyczyni się do dalszego poszerzenia horyzontów naukowych i praktycznych studentów WSS w Łodzi jak też wszystkich tych, którzy interesują się zagadnieniami badań naukowych w kulturze fizycznej.1 - 5 of 5 Items