Informacje o kierunku

informacja o kierunku
informacja o specjalizacjach
sylwetka absolwenta

Zapraszamy do profesjonalnej Uczelni w Polsce:


Wyższej Szkoły Sportowej

im. Kazimierza Górskiego w Łodzi (WSS)

Na Wydział: Wychowanie Fizyczne i Sport

Kierunek: wychowanie fizyczne.

 

Ukończenie studiów licencjackich trwających
6 semestrów uprawnia absolwenta WSS do:

- pracy nauczyciela wychowania fizycznego w przedszkolu i szkole podstawowej ,
-prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjnej.

Ponadto, w ramach programu studiów, od 2013 r. po ukończeniu wybranej specjalizacji można uzyskać dodatkowo dyplom:

- menadżera sportu,

- trenera przygotowania motorycznego,

- statystyka sportowego

- lub trenera personalnego w chorobach układu krążenia.

 

Studia w WSS są propozycją nie tylko dla profesjonalnych sportowców, czynnych i byłych zawodników, ale dla wszystkich tych, których pasją jest sport i zacięcie pedagogiczne.

Zapraszamy przyszłych nauczycieli wychowania fizycznego, instruktorów i trenerów, animatorów oraz menadżerów sportu.

 

Rekrutacja na rok akademicki 2017/2018 rozpoczyna się

4 maja 2017 roku.

 

Ponadto WSS organizuje kursy/studia podyplomowe w zakresie prowadzonych studiów i specjalizacji.  

 

Wszelkie pytania związane z WSS prosimy kierować na poniższy adres:

 

Wyższa Szkoła Sportowa im. Kazimierza Górskiego w Łodzi

 

Ul. Milionowa 12, 93-193 Łódź; tel/fax: 042 254 05 91


INFORMACJE DODATKOWE:

 • Wstęp na Uczelnię jest WOLNY tzn. liczą się tylko wymagane dokumenty i kolejność zgłoszeń
 • W roku akademickim 2017/2018 Uczelnia przygotowała 150 miejsc na kierunku wychowanie fizyczne zarówno na studia w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym.
 • Zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się w zjazdach weekendowych (piątek popołudniu-sobota-niedziela)
 • Spośród kandydatów zakwalifikowanych na I rok studiów będzie stworzona grupa z wykładowym językiem angielskim. Utworzenie grupy z innym językiem obcym, wykładowym jest możliwe przy uzbieraniu się grupy min 20 osobowej.
 • Program studiów przewiduje dodatkowo: 
  • Na drugim semestrze OBÓZ LETNI trwający 7 dni – termin obozu zostaje podany na początku roku akademickiego.
  • Na trzecim semestrze PRAKTYKI  WYCHOWAWCZE – szczegóły udziela opiekun praktyk.
  • Na piątym i szóstym semestrze PRAKTYKI W PRZEDSZKOLU I SZKOLE PODSTAWOWEJ – szczegóły udziela opiekun praktyk.
  • Na piątym i szóstym semestrze PRAKTYKI z ĆW. KOMPENCAYJNO KOREKCYJNYCH – szczegóły udziela opiekun praktyk.
  • Na szóstym semestrze PRAKTYKI SPECJALIZACYJNE – szczegóły udziela opiekun specjalizacji.
 • Specjalizację studenci wybierają po pierwszym semestrze nauki. Specjalizacje zostaną uruchomione pod warunkiem zakwalifikowania się mini­mum 20 osób. W przypadku mniejszej liczby chętnych student będzie zobowią­zany dokonać wyboru spośród pozostałych specjalizacji. Istnieje możliwość stworzenia specjalizacji dla mniejszej ilości osób, jednak opcja ta będzie dodatkowo płatna

 

OFEROWANE SPECJALIZACJE DLA ROCZNIKA 2017/2018:

 • Trener personalny w chorobach układu krążenia(CHUK), 
 • Specjalizacji menadżerskiej ze statystyką sportową
 • Specjalizacji menadżersko – trenerska w zakresie przygotowania motorycznego.
 • Specjalizacja trenerska z koszykówki (tylko dla studentów stacjonarnych)

Studenci pierwszego roku są zobowiązani do wyboru tylko jednej specjalizacji :

PO UKOŃCZENIU KAŻDEJ ZE SPECJALIZACJI STUDENCI BĘDĄ MIELI MOŻLIWOŚĆ (w zależności od wyników) UZYSKANIA NASTĘPUJĄCYH DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH ZDOBYTĄ WIEDZĘ/UMIEJĘTNOŚCI/KOMPETENCJE:

 - DYPLOM TRENERA PERSONALNEGO W CHOROBACH UKŁADU KRĄŻENIA

- DYPLOM MENADŻERA SPORTU

- DYPLOM TRENERA PRZYGOTOWANIA MOTORYCZNEGO

- DYPLOM STATYSTYK SPORTOWY

- DYPLOM TRENER KOSZYKÓWKI LICENCJA C

 

Specjalizacje menadżersko- trenerskie są bezpłatne, opłata za specjalizację z zakresu trenera (CHUK) wynosi 50 -100PLN miesięcznie dodatkowo do czesnego (dopłata w zależności od liczebności grupy).

Ukończenie programu każdej ze specjalizacji związane ze spełnieniem wszystkich wymagań skutkuje wydanym przez WSS dyplomem potwierdzającym uzyskane kwalifikacje: wiedzę, umiejętności i kompetencje zdobyte w trakcie nauki.

LISTA PRZEDMIOTÓW NA KIERUNKU
I. MODUŁ PRZEDMIOTÓW OGÓLNYCH
BHP
Etyka w wych fiz i sporcie
Technologia informacyjna
Socjologia
Przygotowanie do egz. dyplom. I

II. MODUŁ PRZEDMIOTÓW PRZYGOTOWANIA W ZAKRESIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEGO ORAZ W ZAKRESIE DYDAKTYCZNYM
Psychologia
Pedagogika
Praktyka w przedszkolu lub w szkole podstawowej (wychowawcza)
Emisja głosu
Metodyka wych. fizycz.
Praktyka przedszkole i szkoła podstawowa

III. MODUŁ PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH
Anatomia
Antropologia
Antropomotoryka
Biochemia
Biomechanika
Edukacja zdrowotna
Fizjologia człowieka
Historia kultury fizycznej
Metodyka gimnastyki
Metodyka koszykówki
Metodyka lekkiej atletyki
Metodyka piłki nożnej
Metodyka piłki ręcznej
Metodyka piłki siatkowej
Organizacja i prawo w oświacie
Pierwsza pomoc
Podstawy pływania i reakcji w wodzie
Rytmika i taniec
Teoria gimnastyki
Teoria lekkiej atletyki
Teoria sportu
Teoria zespołowych gier sportowych
Zabawy i gry ruchowe
Zarządzanie i marketing w kulturze fizycznej

IV. MODUŁ NAUCZANIA DRUGIEGO PRZEDMIOTU
Metodyka ćw. kompensacyjno-korekcyjnych (II przedmiot)
Praktyka z ć. kompensacyjno-korekcyjnych (II przedmiot)

V. MODUŁ PRZEDMIOTÓW DO WYBORU
Język obcy
Specjalizacja trenerska (1)
Praktyka specjalizacyjna trenerska
Metodyka gimnastyki II (2)
Metodyka LA II (3)
Sport do wyboru (4)
Blok biologiczno-przyrodniczy (5)
Blok humanistyczno-społeczny (6)
Blok muzyczno-ruchowy (7)
Blok fizjoterapii w sporcie
Przygotowanie do egz. dyplom. II
Obóz sportowy 

W Y Ż S Z A   S Z K O Ł A   S p o r t o w a
i m .   K a z i m i e r z a   G ó r s k i e g o   w   Ł o d z i
ul. Milionowa 12   |   93-193 Łódź   |   e-mail: dziekanat@wss.lodz.pl   |   tel/fax: 42 254 05 91
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2011      Designed & Powered By MAXTECH & B-SEEN