Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/users/beanek/public_html/_lib/controller.class.php on line 123

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/users/beanek/public_html/_lib/controller.class.php:123) in /home/users/beanek/public_html/_lib/controller.class.php on line 243

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/users/beanek/public_html/_lib/controller.class.php:123) in /home/users/beanek/public_html/_lib/controller.class.php on line 244

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/users/beanek/public_html/_lib/controller.class.php:123) in /home/users/beanek/public_html/_lib/controller.class.php on line 246
 Wyższa Szkoła Sportowa im. Kazimierza Górskiego w Łodzi
Rekrutacja

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2018/2019

ROZPOCZYNAMY Z DNIEM 7 MAJA 2018!!!W przypadku przyjęcia na studia liczą się tylko wymagane dokumenty i KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ, zatem im wcześniej się zapiszesz tym szybciej będziesz miec pewność, że zostałeś/aś przyjęty/a.

 

INFORMUJEMY przyszłych kandydatów, iż Uczelnia posiada system pomocy materialnej dla studentów W roku akademickim 2017/2018 pomocą materialną zostali objęci studenci, których dochód netto na 1 członka rodziny nie przekraczał 850,20 zł. Informacji w tym zakresie udziela kierownik dziekanatu Pani mgr Karolina Stępień.

REKRUTACJA BĘDZIE TRWAŁA DO WYCZERPANIA MIEJSC, JEDNAK NIE PÓŹNIEJ NIŻ DO 30 WRZEŚNIA 2018 R. !!!

Co po studiach?
 • wszechstronne przygotowanie do wykonywania każdego zawodu poprzez nabycie umiejętności narzucenia sobie dyscypliny wewnętrznej
 • zdolność do prowadzenia własnej firmy, zajmowania stanowisk kierowniczych
 • przygotowanie do zawodów mundurowych i służb specjalnych poprzez udział w zajęciach specjalistycznych w zakresie motoryki i sprawności fizycznej
 • poszanowanie potrzeb, poglądów i zachowań innych ludzi
 • uspołecznienie czyli zainteresowanie i angażowanie w działania społeczne (wolontariat młodzieżowy)
 • kwalifikacje do pracy nauczyciela w szkole
 • specjalizacja trenerska w wybranej dyscyplinie sportu lub dziedzinie życia
 • kwalifikacje do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjnej
 • nabycie umiejętności trenera personalnego
 • kwalifikacje do prowadzenia zajęć w klubach sportowych
 • kwalifikacje do zarządzania obiektami sportowymi
 • tytuł licencjata i przygotowanie do podjęcia studiów drugiego stopnia lub dowolnych studiów podyplomowych


Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku nasi studenci oprócz kwalifikacji nauczycielskich oraz kwalifikacji do prowadzenia gimnastyki korekcyjnej mają możliwość zdobycia dodatkowej wiedzy i umiejętnośći z zakresu trzech następujących specjalizacji do wyboru: 
 • Specjalizacja Trenera Personalnego w Chorobach Układu Krążenia
 • Specjalizacja Menadżersko-Trenerska w zakresie Przygotowania Motorycznego
 • Specjalizacja Menadżersko-Trenerska z koszykówki
 • Specjalizacja Menadżerska ze Statystykiem Sportowym


Ponadto Uczelnia proponuje studia podyplomowe/kursy z zakresu:
 • wychowania fizycznego
 • menadżera sportu
 • trenera przygotowania motorycznego
 • trenera personalnego w zakresie chorób układu krążenia
 • statystyk sportowy
W Y Ż S Z A   S Z K O Ł A   S p o r t o w a
i m .   K a z i m i e r z a   G ó r s k i e g o   w   Ł o d z i
ul. Milionowa 12   |   93-193 Łódź   |   e-mail: dziekanat@wss.lodz.pl   |   tel/fax: 42 254 05 91
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2011      Designed & Powered By MAXTECH & B-SEEN