dziekanat

 

INFORMUJEMY, IŻ OD 1 LISTOPADA 2018

DZIEKANAT BĘDZIE CZYNNY DLA INTERESANTÓW TYLKO

W ŚRODY W GODZINACH 8:30 - 10:00

W PRZYPADKU BRAKU MOŻLIWOŚCI ZAŁATWIENIA SPRAWY W TYM TERMINIE I

STNIEJE MOŻLIWOŚĆ UMÓWIENIA SIĘ NA INDYWIDUALNE SPOTKANIE

POPRZE KORESPONDENCJĘ E-MAIL dziekanat@wss.lodz.pl

W Y Ż S Z A   S Z K O Ł A   S p o r t o w a
i m .   K a z i m i e r z a   G ó r s k i e g o   w   Ł o d z i
ul. Milionowa 12   |   93-193 Łódź   |   e-mail: dziekanat@wss.lodz.pl   |   tel/fax: 42 254 05 91
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2011      Designed & Powered By MAXTECH & B-SEEN