Wyższa Szkoła Sportowa im. Kazimierza Górskiego - Informacje o uczelni

Wyższa Szkoła Sportowa im. Kazimierza Górskiego

1 października 2008 roku rozpoczęła działalność Wyższa Szkoła Sportowa im. Kazimierza Górskiego przy ul. Milionowej 12. Od 1 maja każdego roku przyjmujemy podania. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy mają zacięcie i zdolności pedagogiczne, a swoją przyszłość widzą w sporcie, w pracy z młodzieżą, w szkole, czy w organizacjach kultury fizycznej. Na naszej Uczelni mile widziani są również czynni zawodnicy, którzy chcą się kształcić, kontynuując karierę sportową bez konieczności emigracji do odległych miast i zmiany barw klubowych. Dajemy szansę pogodzenia uprawiania sportu z nauką w rodzinnych stronach, bez potrzeby zrywania więzi ze środowiskiem najbliższych, przyjaciół i znajomych. W naszej propozycji edukacyjnej każdy znajdzie coś dla siebie. Uczelnia pomoże mu wybrać właściwą drogę, aby mógł pozostać w sporcie.

Pierwsza w Łodzi i w kraju

Jesteśmy pierwszą taką uczelnią niepubliczną w kraju i pierwszą w Łodzi szkołą, która będzie kształcić nauczycieli wychowania fizycznego, instruktorów i trenerów, animatorów sportu, chcących promować, kształtować i organizować aktywność fizyczną młodzieży w wielu dyscyplinach sportowych. Nasza uczelnia jest przyjazna młodym ludziom uzdolnionym sportowo, a szczególnie uprawiającym sport wyczynowo i profesjonalnie.

Studia pierwszego stopnia, licencjackie stacjonarne i niestacjonarne trwają 6 semestrów. Po ich ukończeniu można uzupełnić studia drugiego stopnia w każdej Akademii Wychowania Fizycznego.

Patronat gdańskiej AWFiS

Wyższa Szkoła Sportowa narodziła się 6 marca 2008, kiedy minister nauki i szkolnictwa wyższego podpisał decyzję o wpisie naszej placówki do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych. Jest ona owocem wieloletniej współpracy Szkoły Mistrzostwa Sportowego im. Kazimierza Górskiego z Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku. Naszym celem jest gruntowna edukacja przyszłych absolwentów w wybranym kierunku według najwyższych standardów europejskich. Planujemy już w najbliższym czasie podjęcie współpracy z renomowanymi instytucjami międzynarodowymi. Zakładamy, że uzyskanie dyplomu naszej uczelni umożliwi funkcjonowanie na rynku pracy zarówno w kraju, jak i za granicą w procesie dynamicznie postępującej integracji europejskiej. Gwarancją jakości nauczania w łódzkiej WSS jest patronat AWFiS w Gdańsku, jednej z najlepszych akademii w kraju, szczycącej się pięknymi tradycjami, osiągnięciami naukowymi i marką w Europie. Znakomita kadra naukowo-dydaktyczna gdańskiej uczelni wraz ze specjalistami w swojej dziedzinie z regionu łódzkiego napewno zapewni wysoki poziom kształcenia.

Licencja na prowadzenie kierunku

20 marca 2012 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydała decyzje o przyznaniu Wyższej Szkole Sportowej im. Kazimierza Górskiego w Łodzi zgody na prowadzenie studiów pierwszego stopnia na kierunku: wychowanie fizyczne na czas nieokreślony!!!

POZYTYWNA OPINIA POLSKIEJ KOMISJII AKREDYTACYJNEJ

20 listopada 2014 r. Wyższa Szkoła Sportowa im. Kazimierza Górsjiego w Łodzi otrzymała pozytywną ocenę kierunku wychowanie fizyczne od Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Oznacza to, że prowadzony przez nas kierunek spełnia wszystkie wymagane procedury i standardy nauczania.

Nauka i sport

Studenci WSS zgłębiają wiedzę z dziedzin podstawowych: anatomii, antropologii, biochemii, fizjologii, pedagogiki, psychologii i teorii wychowania fizycznego oraz z dziedzin kierunkowych: antropomotoryki, biomechaniki, ćwiczeń kompensacyjno-korekcyjnych, edukacji zdrowotnej, emisji głosu, historii kultury fizycznej, metodyki wychowania fizycznego, organizacji i prawa w oświacie, pierwszej pomocy przedmedycznej, rytmiki i tańca, sportów indywidualnych i zespołowych, teorii sportu, zabaw i gier ruchowych.

Szkoła dysponuje nowoczesną bazą treningową, która umożliwi organizowanie zajęć sportowych w pełnym zakresie od piłki nożnej, hokeja na trawie i rugby poprzez gry halowe, sporty walki, lekką atletykę, pływanie po taniec towarzyski. Do dyspozycji studentów będą m.in. cztery boiska piłkarskie, w tym dwa pokryte sztuczną nawierzchnią, osiem placów treningowych, boisko do specjalistycznego treningu bramkarzy, trzy hale, kryte boiska do siatkówki plażowej, gabinety odnowy, laboratorium, nowoczesna siłownia, sale audiowizualne umożliwiające analizy komputerowe.

Nasi absolwenci są wszechstronnie przygotowani do podjęcia pracy nauczyciela wychowania fizycznego oraz nauczyciela od gimnastyki korekcyjnej. Dodatkowo dzieki wybranym specjalizacjom uzyskują kwalifikacje do pracy w charakterze trenera przygotowania motorycznego, statystyka sportowego, menadźer sportu lub trenera prersonalnego w chorobach układu krążenia. Posiądą wiedzę i praktyczne umiejętności z obszaru nauk społecznych, przyrodniczych i nauk o kulturze fizycznej. Będą też znali język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Podczas praktyk pedagogicznych, a także róznych inicjatyw organizowanych we współpracy z lokalnymi szkołami nasi studenci zdobywają doskonałe doświadczenie z pracy z dziećmi i młodzieżą.

Wizytówka SMS

Naszą wizytówką są osiągnięcia działającej od 1997 roku Szkoły Mistrzostwa Sportowego im. Kazimierza Górskiego. W ciągu dziesięciu lat wychowaliśmy kilkudziesięciu piłkarzy ligowych i aż ośmiu reprezentantów pierwszej drużyny narodowej. Drużyny UKS SMS zdobyły wiele medali i tytułów mistrzów Polski. W parze z sukcesami sportowym szły dobre wyniki nauczania. Od lat możemy pochwalić się wysokim współczynnikiem zdanych egzaminów maturalnych.

Studia usportowione

Powołując do życia Wyższą Szkołę Sportową kierowaliśmy się ideą stworzenia alternatywnych możliwości kształcenia studentów w zakresie wychowania fizycznego. Dostrzegamy potrzebę funkcjonowania takiej placówki w naszym regionie, gdzie kultura fizyczna ma bogate tradycje. W historii kształcenia nauczycieli wychowania fizycznego w Łodzi istniał Zespół Zakładów Dydaktyczno-Naukowych warszawskiej AWF. Jego tradycje kontynuował Zakład Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego, który został przekształcony w Zakład Pedagogiki Kultury Fizycznej. Wszystkie państwowe szkoły wyższe i kolegia w Łódzkiem kształcą nauczycieli wychowania fizycznego na kierunku pedagogika. Brak natomiast uczelni oferującej studia usportowione, realizowane w standardach akademii wychowania fizycznego. Wyższa Szkoła Sportowa im. Kazimierza Górskiego chce wypełnić ten obszar w systemie edukacji w województwie łódzkim i nie tylko.

Władze uczelni

Kanclerz, prawnik, Małgorzata Jałkiewicz-Hoffmann: "Przez wiele lat problemem w województwie łódzkim była emigracja młodych sportowców, którzy w rodzinnych stronach nie mieli szansy pogodzenia studiów z karierą wyczynowca. Zdobywali później medale dla innych ośrodków. Brakowało też oferty dla tych, którzy uprawiając sport chcieli przygotować się do podjęcia w przyszłości pracy zawodowej w ukochanej dziedzinie jako trenerzy, instruktorzy, nauczyciele wychowania fizycznego, promujący zdrowy styl życia. Byli i tacy, którzy po skończeniu profesjonalnej kariery mieli kłopot ze znalezieniem swojego miejsce i chcieli uzupełnić wykształcenie w kierunku sportu. To właśnie dla nich nasza uczelnia stwarza nową, atrakcyjną perspektywę, zachęcającą do startu po indeks."

W Y Ż S Z A   S Z K O Ł A   S p o r t o w a
i m .   K a z i m i e r z a   G ó r s k i e g o   w   Ł o d z i
ul. Milionowa 12   |   93-193 Łódź   |   e-mail: dziekanat@wss.lodz.pl   |   tel/fax: 42 254 05 91
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2011      Designed & Powered By MAXTECH & B-SEEN