Sylwetka absolwenta
 • wszechstronne przygotowanie do wykonywania każdego zawodu poprzez nabycie umiejętności narzucenia sobie dyscypliny wewnętrznej
 • zdolność do prowadzenia własnej firmy, zajmowania stanowisk kierowniczych
 • przygotowanie do zawodów mundurowych i służb specjalnych poprzez udział w zajęciach specjalistycznych w zakresie motoryki i sprawności fizycznej
 • poszanowanie potrzeb, poglądów i zachowań innych ludzi
 • uspołecznienie czyli zainteresowanie i angażowanie w działania społeczne (wolontariat młodzieżowy)
 • przygotowanie do pracy nauczyciela w szkole
 • specjalizacja trenerska w wybranej dyscyplinie sportu do trenera II klasy włącznie
 • kwalifikacje do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjnej
 • nabycie umiejętności trenera personalnego
 • kwalifikacje do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjnej
 • kwalifikacje do prowadzenia zajęć w klubach sportowych
 • kwalifikacje do zarządzania obiektami sportowymi
 • tytuł licencjata i przygotowanie do podjęcia studiów drugiego stopnia lub dowolnych studiów podyplomowych
W Y Ż S Z A   S Z K O Ł A   S p o r t o w a
i m .   K a z i m i e r z a   G ó r s k i e g o   w   Ł o d z i
ul. Milionowa 12   |   93-193 Łódź   |   e-mail: dziekanat@wss.lodz.pl   |   tel/fax: 42 254 05 91
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2011      Designed & Powered By MAXTECH & B-SEEN